KIIROO®

KIIROO® Premium Lubricants & Toy Cleaner (3 Pack)

Package contents:

  • KIIROO® Pure Premium Toy Cleaner (4oz/120ml)
  • KIIROO® Spark Premium Warming Lubricant (2oz/60ml)
  • KIIROO® Aqua Premium Water-Based Intimate Lubricant (2oz/ 60ml)

Subscribe